Dop

I dopet möter Gud oss för att vi skall leva i gemenskap med Kristus. Genom dopet föder han oss till ett nytt liv, för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.

Detta gör Gud med var och en som döps. I Svenska kyrkan är det vanligast med barndop, men det finns inget som hindrar att man döps senare i livet - som konfirmand, ungdom eller vuxen. Vill du boka ett dop, är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen i Svalöv, tel. 0418-66 77 00 (vard. kl. 9-12). 

Titta gärna in på www.dopsajten.se.

Att bli förälder är en hisnande upplevelse och varje barn en förunderlig gåva.
Varje barn skänker glädje och inger oro. Vad skall det bli av dem? Hur kan vi som föräldrar räcka till för dem i livets alla påfrestningar och vägval? Svenska kyrkans - och den världsvida kristenhetens - tro är att Skaparen finns bakom varje liv. I dopet får vi lägga våra barn - och oss själva - i Guds händer som en trygghet, och vi får vila i löftet om Guds vilja att leva i relation med oss människor.

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet.

I Svalövsbygdens pastorat finns det möjlighet för dop i Svalövs, Felestads, Tirups, Torrlösa, Sireköpinge, Billeberga, Norrvidinge, Källs Nöbbelövs och Norra Skrävlinge kyrkor, samt Teckomatorps församlingshem. Dop kan också hållas i hemmet. Ni bokar dop genom att ringa pastorsexpeditionen, tel 0418-66 77 00 (vard kl. 9-12).

Från och med den 1 januari 2012 markerar vi vår glädje över att någon döps i vårt pastorat genom att hänga upp en dopdroppe i våra dopträd. Dopdroppen hänger i trädet under året och därefter blir alla som döpts föregående år inbjudna till dopfest vid vilken man får hämta sin droppe.

När ni bokat tid för dop, hör den präst som ska döpa ert barn av sig till er och ni kommer överens om en tid att träffas för ett dopsamtal. Ni får gärna själva ha önskemål om psalmer, sånger och musik i dopgudstjänsten (vid dop i hemmet eller på andra platser än kyrkorum/församlingshem kan vi inte lova att kyrkomusiker spelar).

Pastoratet har möjlighet att låna ut dopdräkt och hyra ut Tirups,
Billeberga, Teckomatorps och Tågarps församlingshem samt Norrvidinge och Källs Nöbbelövs kyrkstugor för dopkaffe. Boka detta när ni bokar dopet.

Genom dopet blir barnet medlem i Svenska kyrkan. Om ni vill vänta
med dopet kan ert barn ändå tillhöra Svenska kyrkan om ni meddelar
denna önskan till pastorsexpeditionen. Välkommen att höra
av er till expeditionen!