Vi söker gravrättsinnehavare

Församlingen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen
”Släktingar eller bekanta till gravsatta – vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen”
i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten.
Därav att vi har många gravar utan antecknad gravrättsinnehavare.
För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill huvudmannen komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen.
Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Vi söker för närvarande efter gravrättsinnehavare på följande kyrkogårdar:
(även de andra kyrkogårdarna har sökskyltar uppsatta, men där finns ännu inga listor med de gravar det gäller).

Otterstad | S:ta Marie kapell | Sunnersberg | Rackeby | Skalunda | Strö | Gösslunda