Foto: Kerstin Larsson

Vi söker efter gravrättsinnehavare i S:ta Marie kapell

Inventeringen av våra kyrkogårdar fortsätter. Syftet är att komplettera  våra  gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare,  i  synnerhet  för  de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Grav nr/gravsatta
Kvarter 2
20 a / Magnusson Ester Matilda 1934-06-24

70 a-b / Jansson Anders Johan 1926-09-12

Kvarter 3
9 a-b / Nilsson Nils Hjalmar 1986-06-30

35 a-b / Sundberg Karl Gösta 1963-02-19

51 a-b  / Larsson Axel Erik 1963-11-03

92 a-b / Vederbrand Klasson Gerda Matilda 1989-06-21

93 a / Jansson Johan Olov 1985-07-05

116 a-b / Åhl Karl Anton 1960-04-16