Foto: Kerstin Larsson

Vi söker efter gravrättsinnehavare i Sunnersberg

Inventeringen av våra kyrkogårdar fortsätter. Syftet är att komplettera  våra  gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare,  i  synnerhet  för  de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Grav nr/gravsatta

Kvarter 1

29-30 / Johannes Stark
35-36 / Arne Gustavsson
37-38 / Willhelm Redman
29 / Albert Österberg

Kvarter 2

6-7 / Karl Högberg

Kvarter 5

10-11 / Alfred Hellberg

Kvarter 6

11-12 / Johs Andersson

Kvarter 7

2-3 / Johan Svensson
10-11 / Gustav Svensson
                Alfred Svensson
                Johan Johansson
                Severin Johansson

Kvarter 8

3-4 / Johannes Hult
9 / Bertil Karlsson
12 / Ernst Johansson
18-19 / Sven Andersson

Kvarter 11

102-103 / Ester Johansson
                     Hilda Lindgren

Kvarter 12

135 / Bengt Strandroth
186 / Herbert Palm