Foto: Kerstin Larsson

Vi söker efter gravrättsinnehavare i Strö

Inventeringen av våra kyrkogårdar fortsätter. Syftet är att komplettera  våra  gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare,  i  synnerhet  för  de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Grav nr/gravsatta

Kvarter 1
60 / Elsa Karlsson
79 / Elisabeth Nyberg Andersson
148 / Bernhard Gren 
194, 195 / Gustaf, Ellen Borg