Foto: Kerstin Larsson

Vi söker efter gravrättsinnehavare i Skalunda

Inventeringen av våra kyrkogårdar fortsätter. Syftet är att komplettera  våra  gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare,  i  synnerhet  för  de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Grav nr/gravsatta

1 39 / Karl G Alm fam.grav
1 125 / Erik Johansson
1 158 / Nils, Amanda Kristina, Alfred Johansson
1 201 / Gustav Lennart, Anna-Kajsa, Klas, Else Margit Cecilia Eriksson