Foto: Kerstin Larsson

Vi söker efter gravrättsinnehavare i Rackeby

Inventeringen av våra kyrkogårdar fortsätter. Syftet är att komplettera  våra  gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare,  i  synnerhet  för  de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Grav nr/gravsatta

Kvarter 1
01 2RA-B / KJ Berg familjegrav

Kvarter 2
2 26R2A / Gottfrid Persson
2 50R3A-B / Sara, Hilding Johansson
2 68R4A-B / Håkan Gustafsson
2 74R5A-B / Ingvar, Einar Almen
2 88R6A-B / Herbert Karlsson
2 94 R6A / Lisa Larsson
2 96R6A / Inga-Maja Åman
2 139R9A-B / L.B Magnusson
2 189R13A / Anna Andersson
2 190R13A / Signe Andersson
2 201R14A-B / O, L Unger
2 230R16A / Bengt Larsson

Kvarter 3
3 292R4A-C / Gustav Broman fam.grav
3 294R4A-B / Johanna, K.F Svensk
3 330R8A / Elsa Hedström
3 339R9A-B / Viktor, Maria Anderssson
3 359R13A-C / Oskar Svensson fam.grav
3 376R16A-C / Herman Djup fam.grav
3 384R17A / Karl, Karolina Andersson fam.grav
3 390R18A / Ida Larsson
3 401R19A / Johan Ekelund
3 435R23A / Karl Johansson
3 436R23A / Filip Johansson
3 437R2323A / Hugo Gerard Persson