Foto: Kerstin Larsson

Vi söker efter gravrättsinnehavare i Gösslunda

Inventeringen av våra kyrkogårdar fortsätter. Syftet är att komplettera  våra  gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare,  i  synnerhet  för  de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Grav nr/gravsatta

Kvarter 1
01 7A / Allan Karlsson
01 7C / Axel Johansson
01 9 / Arvid, Birgitta Andersson
01 15A / Börje Karlsson
01 15B / Lars Karlsson
01 19 / Torleif, Lilly Eriksen

Kvarter 3
03 65 / Ingemar, Inga-Lill Svensson

Kvarter 8
08 77 / Alfred, Anna Gustavsson
08 79 / Johan Karlsson mm.
08 29 / Linus, Signe Nordstöm

Kvarter 9
09 82 / Gerda Lager
09 96 / Carl Larsson
09 101 / Lars Johansson

Kvarter 10
10 147 / Gunnar, Hanna Andersson
10 148 / Gerda, Albin Karlsson
10 153 / Erik, Anna Sahlberg

Kvarter 12
12 201 / Hillmer, Linnea Johansson
12 210 / Karl, Elin Persson
12 211 / Elsa, Sven Svensson
12 231, 232 / Erland, Wenzel Djup
12 233 / Rune Djup
12 255, 256 / Anders, Wanda Heden

Kvarter 14
14 286 / Albert Johansson
12 291 / Emil, Greta Borg
12 310 / Ivar, Gerda Andersson
12 314 / Emil Fredriksson
12 316 / Axel, Ellen Svensson
12 325 / Evert, Erland Bredh
12 341 / Gustav, Gunhild Johansson
12 342 / Ludvig, Emma Green
12 345 / Gustaf, Agusta Wallin
12 358 / Karl, Elin Andersson
12 357 / Karl, Hilda Larsson
12 368 / Daga Karlsson
12 375/ Oskar, Maria Hellberg
12 381 / Josef Blom
12 385 / Simon, Elsa Nilsson
12 399 / Märta Mårtensson