Foto: Magnus Aronson/Ikon

Verksamhetsidé

Allas lika värde, empati och omtanke.

Pärlan är en förskola med kristen profil och vi är en del av Sunnersbergs församlings barn- och ungdomsarbete.
Genom vårt förhållningssätt vill vi förmedla varje människas okränkbarhet och allas lika värde och hjälpa barnens förmåga till empati och omtanke. Vi har som målsättning att varje dag ge barnen goda förutsättningar att växa och utvecklas i sin personlighet och sitt lärande.
Som alla förskolor följer vi Läroplanen för förskolan -98 (reviderad 2010) som ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Med utgångspunkt i varje barn arbetar vi medvetet med att uppnå målen i läroplanen. Vi använder oss av barnens lek, nyfikenhet och lust, med hela kroppen och alla sinnen som redskap. Eftersom förskolan ligger nära naturen, med både skog och vatten, använder vi gärna den som vårt laboratorium.
Vi vill också att barnen ska få möjlighet att känna sig hemma i kyrkan, lära känna bibelns berättelser och kyrkans traditioner. Vi hoppas att kyrkan ska bli en naturlig del av vardagen för dem.