Välkommen med i en bokcirkel!

Starten blir senare i vår, men anmäl dig gärna nu!

Välkommen till att läsa en spännande bok tillsammans!
I bokcirkeln läser och pratar vi om boken ”Och där var många andra kvinnor” under några onsdagskvällar under våren. Det finns inget krav på att du ska läsa innan träffen. 
Boken är skriven av syster Sofie Hamring och handlar om synen på kvinnan från det att kristendomen slog rot i Europa och Sverige. Blev kvinnors liv verkligen sämre eller finns det en bortglömd frihetsrörelse?
Vi kommer att ses på onsdagar 17.00-19.00 på Kyrkans gård-Lockörn
STARTEN ÄR UPPSKJUTEN, MEN BLIR FÖRHOPPNINGSVIS AV UNDER VÅREN.
Är du intresserad? Kontakta Maria Olausson 070-55 98 246 eller anmäl dig till församlingens expedition 0510-48 40 80.

OM BOKEN
Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Den här boken visar att den bilden behöver revideras. 
Med kristendomen påbörjades en långsam förändring till det bättre för kvinnor inom politik, yrkesliv, äktenskap och intellektuellt liv, med en höjdpunkt under medeltiden. I det medeltida Europa hade kvinnor hög status som kompetenta, ansvariga och inflytelserika samhällsmedborgare. 
Inte heller i Norden finns några tydliga belägg för att kvinnor skulle ha fått lägre status eller mindre handlingsutrymme när kyrkan vann mark än de haft under forntiden. 
Det är först från renässansen som kvinnans ställning börjar dala för att mynna ut i det borgerliga idealet med en passiv hustru hänvisad till hemmets fyra väggar.  
Kvinnorörelsen som föddes på grund av denna nedgång var en sekulär rörelse. Men den hade sina rötter i en kultur där kvinnan uppnått status som person i egen rätt, tack vare kristendomen.