Foto: Magnus Aronson/Ikon

Information om kyrkovalet för nomineringsgrupper

Utbildning
Tyvärr har det inte varit möjligt att ha irl-utbildningar på Flämslätts stifts-och kursgård som planerat. 
På Svenska kyrkans utbildningsportal finns en digital utbildning som du kan ta del av. 
Klicka här för att komma till kursen