Några ungdomar som sjunger i en kör
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ungdomskör - ny kör!

För dig som är 13 år och uppåt.

I höst startar församlingen upp en ungdomskör på Kyrkans gård-Lockörn.
Kören startar vecka 4.

Kören är för dig som går i årskurs 7 och uppåt.
Start torsdag 14 september, 16.00-17.00
Tid kan komma att justeras utifrån deltagarnas skoltider.

Mer info och anmälan till körledare Annette.

Vårens träffar hittar du här