Foto: Kerstin Larsson

Trettondedag jul

Temat är "Guds härlighet i Kristus". Här finns en andakt ledd av Richard Burén samt information om kollekten.

Denna Trettondedag jul är avslutningen för Act Svenska kyrkans Julinsamling med  temat ”Bryt en tradition”.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Varje dag berövas flickor rätten till sin kropp och sina liv - bara för att de är flickor. 
Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen, men tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner.

Du kan swisha på 123 601 33 79
(Dagens kollekt, Sunnersbergs församling)
Tack för din gåva!