Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sunnersbergs kyrka

Sunnersbergs kyrka är belägen på Kålland, ca nio kilometer nordväst om Lidköping. Kyrkan ligger högt uppe på en kulle, väl synlig med sin höga, smala tornspira.
Den är uppförd av sandsten där de äldsta delarna är från slutet av 1100-talet. Kyrkan är ombyggd flera gånger och fick sitt nuvarande utseende 1869.
Altartavlan har enligt traditionen tillskrivits A van Dyck.
Intressant orgel från 1860 som är tillbyggd 1994.
Den vitmålade dopfunten av trä är tillverkad i slutet av 1800-talet.

Kyrkan rymmer max 300 personer. Toalett finns i kyrkan.
Kyrkor kan ibland inte handikappanpassas fullt ut. Det allra mesta brukar kunna lösas bara behoven är kända i god tid.
Sunnersbergs kyrka är vinterstängd från jul till påsk.