Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sunnersbergs församling Besöks- och postadress: Gamla Läckövägen 43, 53155 Lidköping Telefon: +46(510)484080 E-post till Sunnersbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Styrdokument

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN
Det som styr Sunnersbergs församlings arbete och verksamhet är församlingsinstruktionen som är ett visions- och styrdokument för de närmaste fyra åren. 
Församlingsinstruktionen godkänns av kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig och utfärdas därefter av domkapitlet i Skara.
Här kommer du att kunna ta del av den när den utfärdats av domkapitlet i mitten av december.

Församlingens personuppgiftspolicy

Sunnersbergs församling följer dataskyddsförordningen (GDPR) och bedriver sin verksamhet på ett sätt som respekterar individers integritet.
En policy har tagits fram i syfte att säkerställa att församlingen behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt med hänsynstagande till individens rätt till skydd av integritet. Policyn förklarar församlingens inställning vad gäller skydd av personuppgifter och fastställer instruktioner för hur dessa ska hanteras.
Personuppgiftsansvarig är Sunnersbergs församling, Gamla Läckövägen 43, 531 55 Lidköping.

Församlingens dataskyddsombud är Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta måste göras skriftligt och lämnas in personligen på församlingens expedition, säkrast 10.00-12.00 på vardagar (under sommaren ti, on och to 10.00-12.00)
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du ta del av församlingens policy
Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter

BEGRAVNINGSPASTORAL

När någon går bort är det meningsfullt och viktigt att ta farväl av den avlidna på ett värdigt sätt. Begravningsgudstjänsten i kyrkan vill ge tillfälle till det, samtidigt som den tydligt påminner oss om det kristna hoppet inför döden.
I begravningsgudstjänsten får vi tillsammans visa vår tacksamhet för vad den avlidna betytt och vi får överlämna honom/henne i Guds händer. Vi får uttrycka vår sorg, våra frågor och vår oro. Vi får mötas för att stödja och vara varandra nära.
I begravningspastoralen får du veta mer om hur vi ombesörjer en begravning i Sunnersbergs församling. Här kan du också läsa om vilka riktlinjer kyrkorådet har satt upp.

Här hittar du församlingens begravningspastoral