Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Styrdokument

Församlingsinstruktion och Begravningspastoral

BEGRAVNINGSPASTORAL

När någon går bort är det meningsfullt och viktigt att ta farväl av den avlidna på ett värdigt sätt. Begravningsgudstjänsten i kyrkan vill ge tillfälle till det, samtidigt som den tydligt påminner oss om det kristna hoppet inför döden.
I begravningsgudstjänsten får vi tillsammans visa vår tacksamhet för vad den avlidna betytt och vi får överlämna honom/henne i Guds händer. Vi får uttrycka vår sorg, våra frågor och vår oro. Vi får mötas för att stödja och vara varandra nära.
I begravningspastoralen får du veta mer om hur vi ombesörjer en begravning i Sunnersbergs församling. Här kan du också läsa om vilka riktlinjer kyrkorådet har satt upp.

Här hittar du församlingens begravningspastoral