Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Strö kyrka

Strö kyrka är belägen mitt på Kålland, på en hög ås, ca tolv kilometer nordväst om Lidköping.
Kyrkan uppfördes i grå finhuggen sandsten från Kinnekulle troligen vid 1100-talets slut och har präglats av sin närhet till godsen Lindholmen och Stola.
Kyrkan har förskonats från alltför stora ingrepp både utvändigt och invändigt med bevarade valv.
Dopfunten i sandsten är från 1100-1200-talet.
Ovanlig takmålning från 1400-talet.
Kyrkan rymmer max 100 personer.
Nära kyrkan finns kyrktorpet med toalett.
Kyrkor kan ibland inte handikappanpassas fullt ut. Det allra mesta brukar kunna lösas bara behoven är kända i god tid.