Foto: Albin Hillert/Ikon

Sorg och Leva-vidaregrupp

Att leva vidare på ett nytt sätt.

Sunnersbergs församling inbjuder två gånger per år till en ”Leva-vidare-grupp” som riktar sig till dig som blivit änka/änkeman.
I Leva-vidare-gruppen delar vi glädje och sorg med varandra. Fokus är på dig, som nu ska leva vidare på ett nytt sätt.

Vi kan också hjälpa till att förmedla kontakten till ”sorgegrupper” för barn och ungdomar som förlorat en förälder eller ett syskon. 

Om du behöver någon att tala enskilt med någon, så finns församlingens präster och diakoniassistenter tillgängliga för samtal. Kontaktuppgifter finns under rubriken "Stöd och samtal". 

Kontaktpersoner - samtal

Välkommen att höra av dig till någon av oss:
Richard Burén, präst, 
0708-20 38 81 
richard.burén@svenskakyrkan.se

Sophia Sahrin Granevik, präst, 
0708-20 38 80 
sophia.sahrin.granevik@svenskakyrkan.se