Foto: pixabay.com

Söndagen före domssöndagen

Temat är "Vaksamhet och väntan". Här finns en andakt ledd av Sophia Sahrin Granevik samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till Act Svenska kyrkan.
Den pågående pandemin har gjort att hela världen lamslagits i väntan på att krisen ska gå över. Men coronakrisens konsekvenser kräver vår handlingskraft!
Arbetslöshet, hunger och en ökad fattigdom har lett till en katastrof som särskilt drabbar flickor och kvinnor. Fler flickor gifts bort, fler blir gravida, fler utsätts för våld av sina nära anhöriga. Act Svenska kyrkan arbetar för att möta krisen tillsammans med lokala kyrkor och organisationer runtom i världen.
Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rätt till ett värdigt liv, fritt från våld och övergrepp.
Du kan swisha på 123 601 33 79 (Dagens kollekt, Sunnersbergs församling). 
Tack för din kollektgåva!

På Svenska kyrkans webbsida kan du läsa mer om aktuellt arbete inom Act Svenska kyrkan