Foto: C-M Malmesved

Senäte kyrkplats

Senäte kyrkplats ligger på Kållandsö omkring 2,5 kilometer sydväst om Otterstads kyrka. Här firar församlingen sedan många år Otta (tidig morgongudstjänst) på Kristi himmelsfärdsdag. 
De äldsta delarna av kyrkan som låg här anses vara uppförda under 1100-talets andra hälft och nämns första gången år 1360 i handlingarna.
År 1626 eldhärjades kyrkan efter ett blixtnedslag. Detta förstörde taken, all inredning samt de två klockorna.
År 1766 revs det gamla koret och kyrkan förlängdes, nästan till det dubbla, i öst med långhusets bredd. Istället för ett markerat kor fick byggnaden en för tiden modern tresidig avslutning.
Det mesta revs år 1843 och det enda som idag återstår är ett gravkor omgärdad av en gråstensmur.

Kubben som fungerar som altare när det firas gudstjänst kommer från en ek som växte på Senäte gård. När eken togs ner bestämdes att kubben skulle placeras på kyrkplatsen. 

Senäte församling var en församling i Skara stift i nuvarande Lidköpings kommun. Församlingen uppgick 1855 i Otterstads församling.

Foto: Kerstin Larsson
Foto: Kerstin Larsson
Foto: Kerstin Larsson

Det Brattska gravkoret
Mitt på långhusets norra sida uppfördes 1767 en byggnad till gravplats åt ägaren av Senäte gård, Abraham Bratt (1718-1780) och hans hustru Brita Christina Rahde (1731-1810).
Gravkoret var av tegel och gråsten och tak med enkupigt tegel. På norra gaveln är en sten inmurad med Brattska vapnet och en inskription om de gravsatta