"Så länge skutan kan gå"

Samling kring Svenska kyrkan i utlandet 15 oktober

Alla är varmt välkomna till Otterstads församlingshem söndag 15 oktober 16.00.
Denna helg är Utlandskyrkans helg.
Ombuden Iris Axelsson och Britt Friman samt Våga sjunga-kören medverkar. 
Fika och insamling till Svenska kyrkan i utlandet.
Eftermiddagen avslutas med kvällsandakt 18.00, också den i församlingshemmet. 
Ingen anmälan.