Foto: Magnus Aronson/Ikon

Så arbetar vi

Vår barngrupp består av ca 24 barn.
Vi delar gruppen större delen av dagen i två grupper med 1-3-åringar i en grupp och 3-6-åringar i en grupp. Vi arbetar mycket medvetet med våra miljöer, både ute och inne, och anpassar dem efter barnens intressen, lek och ålder.

Eftersom maten är en viktig del i barns hälsa strävar vi efter att allt vi serverar är ekologisk framtagen mat. Vi har en egen kokerska som varje dag lagar vår mat. Vi har även en egen liten köksträdgård där barnen är med och odlar en del av det vi serverar vid våra måltider.

Detta vill vi:
- Vi vill vara en förskola där barn och föräldrar känner sig trygga.
- Vi vill bygga självkänsla och självförtroende.
- Barnen ska få grundläggande värderingar bl a om allas lika värde och att vara en bra kamrat.
- Barnen ska fungera socialt i en grupp.
- När barnen har gått hos oss ska de känna sig trygga i kyrkan och fått med sig flera av bibelns berättelser.

Hur gör vi detta då?
Med förskolans läroplan och vår kristna profil som utgångspunkt och genom att titta på forskning och vår egen beprövade erfarenhet har vi kommit fram till några huvudinriktningar i vårt arbete.

Kommunikation
Grunden för allt det vi vill ge barnen är att kunna kommunicera. Därför arbetar vi med barnens språkutveckling, vi arbetar med leken där barnen lär sig att komma fram till gemensamma regler och lösa konflikter på ett effektivt sätt. Allt detta ger trygghet, självförtroende och självkänsla och man lär sig att fungera i en grupp.

Måltiderna och Sapere
Eftersom flera timmar varje dag används till måltider vill vi arbeta med att utveckla den pedagogiska måltiden. Vid våra måltider är vi alltid flera vuxna så man kan sitta vid bord med få barn. Förutom att matsituationen blir en lugn stund får vi alla möjlighet att prata, berätta och lyssna på varandra.
Vi arbetar med en metod som heter Sapere. Det är en metod som bygger upp kunskap om våra fem sinnen. Målet med Sapere är att barnen ska få:
- lära känna sina sinnen och sin egen smak
- träna upp ett språk för att uttrycka vad de upplever
- våga prova nya produkter och rätter
- vilja äta mer varierat
- lära sig att produkter och mat är spännande och kul
- lära sig att måltiden är en viktig del av vår kultur och natur och påverkar miljön
- utvecklas till kunniga och kritiska konsumenter
Det finns två grundläggande ”regler” för Sapere. Oavsett ålder har var och en:
- rätten till sin egen smak, det finns inget rätt eller fel
- rätten att låta bli att smaka.
Genom denna metoden får barnen utökat ordförråd, de lär sig att känna efter och att uttrycka vad de tycker och tids nog varför de tycker så. Allt detta stärker självförtroende och självkänslan, deras förmåga att kunna kommunicera och reflektera.

Vår kristna profil
Förskolan är en del av församlingens dopundervisning. Vi vill att barnen ska få möjlighet att känna sig hemma i kyrkan, lära känna bibelns berättelser och kyrkans traditioner. Vi hoppas att kyrkan blir en naturlig del av vardagen för dem.
Förutom att barnen varje dag går till kyrkan när de går till sin förskola gör vi bla annat detta.
Varje onsdag är vi med på en barnanpassad andakt som hålls i huset för all personal. Vid flera tillfällen under året arbetar vi särskilt inför en söndagsgudstjänst i Kyrkans gård-Lockörn. Det kan handla om att vara med och dramatisera, sjunga eller göra en film.
Vi försöker vid alla kristna högtider tala om varför vi firar den och berätta bibelberättelserna som hör till just den högtiden.
Vi sjunger en del med barnen och vill ge dem en sångskatt av både profana och kristna sånger. Varje vecka sjunger en av församlingen kantorer, Annette Jacobsson, med de äldsta barnen.
En av församlingens präster, Richard Buren, kommer regelbundet in till oss och äter mellanmål och träffar barnen. Ibland kommer vi till honom och han berättar om vår kyrksal och vad man gör som präst och hur olika saker går till i kyrkan som t ex dop, bröllop och nattvard.