Foto: Kerstin Larsson

Passionsandakter 2021

Nu närmar vi oss påsken.

Sista veckan i fastan kallas för stilla veckan eller passionsveckan. Då hålls ofta andakter eller gudstjänster som berättar om vad som hände under de sista dagarna i Jesus liv. Det är ett drama som brukar kallas passionsdramat. Gudstjänsterna kallas passionsgudstjänster.
Här hittar du tre förinspelade passionsandakter som är 5-6 minuter långa.