En dahliablomma, gul med lite rött i mitten
Foto: pixabay.com

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Temat är "Trons kraft". Här finns en andakt ledd av Richard Burén samt information om kollekten.

Söndagens kollekt går till Stiftelsen Skara stiftsgård Lilleskog.
Stiftsgården Lilleskog, som ligger strax söder om Alingsås, är med sin miljö och omgivningar en plats där goda möten och samtal är i centrum. Lilleskog rymmer Skara stifts själavårdsinstitut, ett kompetenscentrum där själavårdens mångfald speglas i hela verksamheten. Anställda, anhöriga, ideella och förtroendevalda medarbetare i stiftets församlingar erbjuds här samtalsstöd, handledning och fortbildning i själavård.
För den som önskar vara en tid i tystnad i retreatens form är Lilleskog en oas för många. Till rekreationsveckorna kommer människor från hela landet som längtar efter hjälp att se på sin livssituation för att komma vidare efter påfrestningar. Genom stiftelsens vård och omsorg om gården, dess personal och måltiderna i centrum, bjuds Själavårdsinstitutets besökare en vacker och ändamålsenlig miljö för denna verksamhet. Våren 2020 med Covid-19 innebar en tid utan intäkter vilket ställt gården inför särskilda ekonomiska utmaningar. Många lever under påfrestningar och efterfrågan på Själavårdsinstitutets verksamhet är stor. När den personliga ekonomin är ett hinder att söka hjälp kan möjligheten till vistelse genom reducerad avgift vara vägen till hjälp och stöd i en aktuell livssituation. 
Du kan swisha på 123 601 33 79. Genom din gåva gör du det möjligt för Lilleskog att även i fortsättningen kunna vara platsen för Själavårdsinstitutets verksamhet.