Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Mötesplatser

Var skulle du vilja vara med?

I Sunnersbergs församling finns en mångfald av mötesplatser. Hoppas du hittar ett sammanhang där du vill vara med!

Café Lockörn

Välkommen med - du som är dagledig!

Öppet hus i Otterstad

En mötesplats för alla åldrar på torsdagar

Syföreningar

Gemenskap och kreativt skapande som ger stöd åt andra.

Sopplunch i Otterstad

Välkommen till soppa och gemenskap!

Stilla dag - "Ljudet av tystnad"

lördag 21 maj i Otterstad

Pilgrim

Pilgrimen vandrar för att möta sig själv, möta andra och möta Gud!

Idealitet

Man trivs där man behövs - och här behövs du och jag!