Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Mötesplatser

Var skulle du vilja vara med?

I Sunnersbergs församling finns en mångfald av mötesplatser. Hoppas du hittar ett sammanhang där du vill vara med!

Café Lockörn

Välkommen med - du som är dagledig!

Öppet hus i Otterstad

En mötesplats för alla åldrar på torsdagar. Startade vecka 3.

Syföreningar

Gemenskap och kreativt skapande som ger stöd åt andra.

Sopplunch i Otterstad

Välkommen till soppa och gemenskap!

Pilgrim

Pilgrimen vandrar för att möta sig själv, möta andra och möta Gud!

Ett klotterplank där man kan ange vilka ideellauppdrag man kan tänka sig att utföra

Att vara ideell

Man trivs där man behövs - och här behövs du och jag!