Foto: Magnus Aronson/Ikon

Miniorer

Det finns miniorer på tre platser.