Foto: Magnus Aronson/Ikon

Medlemskap

Mötet med Svenska kyrkan ska lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan.
Nära 68 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. I Sunnersbergs församling är siffran 73 %.
Som medlem möjliggör du mycket av det som församlingen gör i vardagen. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.
Är du inte redan medlem, är du varmt välkommen att bli det!
Länk till blanketter hittar du längre ner 

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Största delen av avgiften går till din lokala församling.

Din kyrkoavgift används bland annat till:
- Föräldra-barn-grupper där små barn och deras föräldrar kan mötas. 
- Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
- Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
- Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
- Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
- Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
- Ett rikt musikliv med körer och musiker
- Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
- Svenska kyrkans internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.
- Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
- Stöd till de som sörjer
- Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
- Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
- Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
- Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser

MEDLEM GENOM DOPET
• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i församlingen om vilken förberedelse för dopet som kan vara aktuell i ditt fall.
• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

BARNET SOM MEDLEM
• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själv ge sitt samtycke.

FOLKBOKFÖRD UTANFÖR SVERIGE
• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.
E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Det finns också en begravningsavgift. Den betalas av alla som är folkbokförda i Sverige oavsett medlemskap eller ej.
Läs mer om begravningsavgiften här


Vill du bli medlem? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Vi vet att några uppgifter om dop på blanketten kan upplevas som lite knepiga. Vi hjälper dig att reda ut frågorna.