Foto: Kerstin Larsson

Mässa i Taizéanda

Välkommen till mässa i Taizéanda i Kyrkans gård–Lockörn varannan tisdag, jämna veckor 19.30.
Mässa i Taizéanda är en nattvardsgudstjänst som präglas av bön och stillhet.
Vi sjunger sånger från Taizé och firar mässa.

Kommuniteten Taizé

Kommuniteten i Taizé är ett kristet ekumeniskt brödraskap i Taizé, en by i Burgund i Frankrike. Kommuniteten grundades år 1949 och har idag knappt hundra medlemmar, från mer än 30 länder. Bröderna tar emot ett stort antal besökare varje år där dagarna präglas av bön och meditation. Taizé är en viktig plats för unga kristna. Tusentals ungdomar och unga vuxna från världens alla hörn besöker kommuniteten. 

Läs mer om Taizé här