Foto: Albin Hillert/Ikon

Mässa i Kyrkans gård-Lockörn

Välkommen att fira mässa för alla åldrar i Kyrkans gård-Lockörn varje söndag 10.00!

Mässa
En mässa innebär gudstjänst med nattvard. Mässa firar vi varje söndag 10.00 i Kyrkans gård-Lockörn. Vi har samma form varje söndag.

Gudstjänstgrupp
Varje gudstjänst förbereds av en liten grupp församlingsbor och tjänstgörande präst. Gruppen delar på uppgifter som att läsa text, ta upp kollekt och dela ut bröd och vin. Ibland har barn och unga i vår vardagsverksamhet en särskild uppgift.

Börjar ute på torget
När vi kommer till Kyrkans gård samlas vi först på kyrktorget utanför kyrksalen. Gudstjänsten börjar 10.00 med att vi tillsammans går in och sätter oss i kyrkan.

Bauta-bibeln
Vid textläsningarna använder vi Bauta-bibeln som många av barnen känner igen. Det är en jättestor bibel som inuti rymmer alla böckerna som finns i nya och gamla testamentet. Varje gång tar vi fram den aktuella bibelboken för söndagen. Inuti den ligger en liten sak som hör ihop med söndagens tema.

Söndagsskola
Barnen är med i början av mässan och går sedan iväg tillsammans med en ledare för att återkomma till nattvarden. I söndagsskolan får barnen undervisning på sin nivå. Man binder inte upp sig för något utan är med de gånger man vill.