Foto: Magnus Aronson/Ikon

Liten och stor på Kyrkans gård

Välkommen på onsdagar 09.30-11.30! Start vecka 4.

Välkommen till Liten & Stor på Kyrkans gård-Lockörn på onsdagar 09.30-11.30
Vi har sångstund och kyrkstund, leker, pysslar, umgås och fikar.
Fika: 10 kronor för vuxna. Gratis för barnen. 

Ingen anmälan krävs

Gilla oss gärna på facebook: "LitenochStorKyrkansGardLidkoping"