Läsundersökning har genomförts

Församlingsbor har intervjuats om Kyrkobladet

Nyligen genomfördes en läsundersökning om församlingens Kyrkoblad.
Det var företaget Origo Group som gjorde undersökningen genom telefonintervjuer.
Undersökningen hör ihop med projektet ”Kommunikation som mission” som genomförs som ett samarbete mellan Kyrkokansliet i Uppsala, Skara stift och Sunnersbergs församling. Syftet är att stärka församlingens förmåga till ett effektivare kommunikationsarbete och ett synligare församlingsarbete. I första hand ska alla anställda medarbetare få kompetensutveckling på området. Fyra tillfällen under 2018-2019 är inplanerade.
Som en del av projektet har församlingen fått hjälp med att analysera några av kommunikationskanalerna, t ex Kyrkobladet, hemsidan och facebook-kontot. Allt för att öka kunskaperna om hur kommunikation tas emot och fungerar i dagens samhälle.