Kyrkorummets symbolik och symboler

Temakväll i Gösslunda kyrka 28 april

Temakväll i Gösslunda kyrka  torsdag 28 april 19.00  
Vi ser oss omkring i Gösslunda kyrka. Richard Burén leder guidning och samtal utifrån de olika bilder och symboler som ryms i Gösslunda kyrka.
En kopp kaffe serveras i samband med avslutande gemensamt samtal.
Kvällen avslutas med aftonbön.