Foto: Kerstin Larsson

Kyrkokören

En vuxenkör för alla.

Kören övar på tisdagar mellan 18.00-19.30 i Otterstads församlingshem.
Nya körsångare hälsas välkomna!

Carl-Magnus Malmesved

Carl-Magnus Malmesved

Sunnersbergs församling

Kyrkomusiker