Foto: Kerstin Larsson

Kyrkokören

En vuxenkör för alla.

Kom och dela gemenskap och glädje i att sjunga! Kören sjunger oftast vid de traditionella högtiderna i kyrkan.
Kören övar på tisdagar mellan 18.00-19.30 i Otterstads församlingshem.
Nya körsångare hälsas välkomna!