Kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Sunnersbergs församling

Kyrkogården är en speciell plats. I första hand en plats där vi minns de avlidna, deras anhöriga men också grannar och vänner. 

Det är rofyllt att vandra mellan gravarna, minnas tillbaka och vila i tanken på dem som funnits till. Träd, buskar och planteringar bidrar till skönheten.

De olika gravvårdarna visar också på olika kulturer. Hur man tänkte för länge sedan och hur detta ändrats genom åren. 

I Sunnersbergs församling finns det kyrkogårdar vid sju av åtta kyrkor. Undantaget är Kyrkans gård-Lockörn som stod klar 1991.
Välkommen att besöka kyrkogårdarna!