Foto: Kerstin Larsson

Kyrkans gård-Lockörn

Kyrka byggd 1991 på Gamla Läckövägen i Toftaområdet med församlingslokaler och förskola. 
Kyrksalen har en vacker träsnidad altartavla utförd av Syster Lydia från Mariadöttrarna i Vallby Enköping.
Dopfunten är gjord i trä på 1990-talet.
Samlingssalar med plats för 20-100 personer
Kyrkan och övriga lokaler ligger i markplan.

Foto: Kerstin Larsson
Träsnidad altartavla som gestaltar Faderns möte med den förlorade sonen. Foto: Kerstin Larsson

HISTORIK
På 1980-talet växte områdena Furuhäll, Tofta och Ulriksdal-Stenhammar. Många barnfamiljer flyttade in, samtidigt som det dåvarande församlingshemmet på Skogsvägen inte längre var ändamålsenligt.
Tomten på Gamla Läckövägen inköptes i slutet av 1980-talet och i den gamla lekskolan som fanns på platsen, bedrevs under en tid ungdomsverksamhet.

8 decemeber 1991 stod det nya församlingshemmet med kyrka klart och invigdes. 2002 gjordes en tillbyggnad med fler kontorsrum och lokaler för förskoleverksamhet.

Mark bereds i mars 1991 för det nya Kyrkans gård-Lockörn. På bilden syns den lekskola som fanns på området.