Foto: pixabay.com

Kyndelsmässodagen

Temat är "Uppenbarelsens ljus". Här finns en andakt ledd av Richard Burén samt information om kollekten.

Hur skulle vår gudstjänst vara utan sången som uttryck för vår lovprisning? 

Skara stifts kyrkosångsförbund som samlar över 200 körer och tusentals körsångare vill göra det möjligt för allt fler att lovsjunga Gud i livets alla förhållanden. Vi gör detta genom kurser och läger och genom att församlingens körer och musiker får del av inspiration på olika sätt, till exempel genom röstvård av gästande sångpedagog. I vårt förbund har vi också ett nära samarbete med Svenska Kyrkans Unga. 

Genom din gåva och dina förböner kan du stödja vårt arbete med att låta sången klinga i alla dess former.
Emanuel Carlsson, ordförande Skara stifts kyrkosångsförbund 

Du kan swisha på 123 601 33 79
(Dagens kollekt, Sunnersbergs församling)
Tack för din gåva!