Foto: Ikon/Magnus Aronson

Körer för barn

Vårterminen har inte startat än p g a corona.
Just nu hoppas vi att starten kan bli vecka 18, men hur FHM:s restriktioner ser ut då vet vi inte. Vi meddelar här på hemsidan och våra sociala medier när det sker.

Vill du ha ett meddelande om när verksamheten startar igen?
Skicka namn och epostadress eller mobilnummer till musiker Annette Jacobsson