Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kör och musik

In Chorus

En vuxenkör för dig som tycker om att sjunga.

Kyrkokören

En vuxenkör för alla.

Våga sjungakören

En kör för dig som kanske tvekar lite, men gärna vill pröva på att sjunga i kör.

Con Brio Gospel

Kören som vill sprida glädje.