Foto: Kerstin Larsson

Kontakt

Anställda på kyrkogårdarna och begravningsombud

KYRKOR - VAKTMÄSTARE - FÖRSAMLINGSVÄRDINNA

Vik fastighetschef 
Johan Larsson (i tjänst en dag/vecka)
0511-262 16
johan.g.larsson@svenskakyrkan.se

Vik kyrkogårdschef Stina Tibell (50 %)
Rackeby, Skalunda och Strö kyrkor och kyrkogårdar
0708-20 38 87
stina.tibell@svenskakyrkan.se

Församlingsvärdinna
Kyrkans gård-Lockörn och Sunnersbergs kyrkskola
Magdalena Götesjö, 0708 20 38 88
magdalena.gotesjo@svenskakyrkan.se

Vaktmästare, Gösslunda kyrka och kyrkogård
Towa Svensson, 0708-20 38 86
towa.svensson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare, Sunnersbergs kyrka och kyrkogård
Jocke Smedman, 0708-20 38 85
joachim.smedman@svenskakyrkan.se

Vaktmästare,
Otterstads kyrkogård
Anders Berg, 0708-20 38 83 
anders.berg@svenskakyrkan.se

Vaktmästare, Otterstads kyrka och församlingshem
samt S:ta Marie kapell och kyrkogård
Matilda Magnusson, 0708-20 38 84
matilda.magnusson@svenskakyrkan.se