Foto: Magnus Aronson/Ikon

Juniorer

Grupper för juniorer finns på två platser.

Vårterminen har inte startat än p g a corona.
Vi avvaktar gruppstarten ytterligare eftersom smittspridningen inte har stabiliserats sig. Vi meddelar här på hemsidan och våra sociala medier när det sker.