Foto: Kristina Johansson/Ikon

Julvandring 2 december 18.30

Följ Josef och Maria till stallet i Betlehem

Möt skattskrivarna, herdarna, änglarna och barnet i stallet i Betlehem!
Vandringen sker i lokalerna i Kyrkans gård-Lockörn och tar ca 30 minuter. För alla åldrar. En guide leder på vägen.

Välkommen torsdag 2 december 18.30!