Foto: Kerstin Larsson

Internationella gruppen

I församlingens internationella grupp ingår: Kerstin Bengtsson, Iris Axelsson, Britt Friberg, Lars-Olof Bårström och Sara Roland. 
Med i gruppen är också diakoniassistent Anita Klasson och prästen Sophia Sahrin Granevik.
Gruppen träffas ett par gånger om året och arbetar för att det internationella perspektivet blir tydligt i församlingens arbete. Medlemmarna vill utveckla och inspirera till ett mer aktivt internationellt engagemang och hålla fram givande och generositet som livsstil.