Foto: Magnus Aronson/Ikon

In Chorus

En vuxenkör för dig som tycker om att sjunga.

En blandad kör som mestadels sjunger i stämmor och medverkar med sång vid kyrkliga högtider. En liten kör med stor sångarglädje som gärna välkomnar
nya medlemmar.
Kören övar på onsdagar mellan 19.00-21.00 på Kyrkans gård-Lockörn.