Foto: Kerstin Larsson

Idealitet

Man trivs där man behövs - och här behövs du och jag!

Tillsammans är vi kyrka just i Sunnersbergs församling: ideella medarbetare, förtroendevalda, anställda medarbetare och församlingsbor. Tillsammans är vi bärare av kyrkans uppdrag att ”människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” (ur Kyrkoordningen)
Vi hör ihop som kroppen och lemmarna, men våra roller och uppdrag kan se olika ut. Alla som vill ska bli tagna i anspråk och få dela med sig av sina gåvor.
Ideella medarbetares engagemang är en förutsättning för att vara församling. Kristi kropp gestaltas på ett bättre sätt när mångas olika erfarenheter och gåvor tas till vara. 
I församlingen finns en mängd av kompetens, kunnande och engagemang. Församlingens arbete ska ge möjlighet till att få bidra och dela med sig av de gåvor man har.

Vill du göra en insats?
Kontakta någon av våra diakoniasstenter, kontaktuppgifter nedan.