Foto: Lina Eriksson/Ikon

Gravskötsel

Information om gravskötsel

Serviceverksamheten i Sunnersbergs församling erbjuder under 2022 följande gravskötselavtal.

Många bor inte längre i närheten av sina anhöriga eller har av andra själa svårt att sköta om släktgravarna. Därför är ett gravskötselavtal ett alternativ som fler och fler köper av församlingen.

Gravskötselavtal som församlingen erbjuder:

Gravskötseltaxor 2022-01-01
                                                                             3år             5år
1. Planteringsyta upp till             0,6m2          3 500 kr       5 750 kr
 
Större gravrabatter än 0,60 m2 lämnas pris efter besiktning.

Gravar i grus. Pris lämnas efter besiktning.


Samtliga avtal betalas mot faktura.

Skötseln innefattar följande:
Vår – sommar plantering samt vintersmyckning till allhelgonahelgen.
Tvättning av gravsten. Vattning och rensning ingår samt borttagning av vissna blommor i vas.

I det gravbrev som alla gravrättsinnehavare får, informeras de om gravrättsinnehavarens skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta innefattar skötsel och ansvar för gravsten. Skötseln av den enskilda graven kan antingen ske av gravrättsinnehavaren själv eller genom att denna låter pastoratet utföra skötseln mot en avgift, så kallat gravskötselavtal.

Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att sköta den enskilda graven. Trots detta valde många församlingar/samfälligheter att själva utföra delar av denna skötsel med allmänna medel (dåvarande församlingsskatten). År 2000 skildes kyrkan från staten. Samtidigt infördes dels en kyrkoavgift för medlemmar i svenska kyrkan som ska bekosta församlingsverksamheten, dels en statlig begravningsavgift som är obligatorisk. Begravningsavgiften får enligt lag endast användas för kyrkogårdens allmänna ytor, såsom gräsmattor och gångar med mera.

Om församlingen låter begravningsavgiften bekosta skötseln av enskilda gravar, så är detta orätt mot de som fullgör sina skyldigheter genom att själva sköta sina gravar eller som genom gravskötselavtal betalar för att få skötseln utförd av församlingen. Dessutom är det heller inte rätt att de som är medlemmar i Svenska kyrkan genom sin kyrkoavgift skall bekosta grundskötsel för de gravrättsinnehavare som har valt att lämna Svenska kyrkan eller som är bosatta i annan församling/pastorat.

Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa församlingens expedition, 0510-48 40 80.