Minneslund, Otterstad
Foto: Matilda Magnusson

Gravskick i församlingen

Alla församlingens åtta kyrkor, Otterstad, S:ta Marie kapell, Strö, Sunnersberg, Rackeby, Skalunda, Gösslunda och Kyrkans gård-Lockörn, används vid begravningsgudstjänster.
Kyrkogårdar finns i anslutning till alla kyrkor, utom Kyrkans gård-Lockörn.

Olika sätt att gravsätta:

GRAVPLATS med gravrätt

KISTGRAVPLATS: kistan sänks ner i marken och markeras oftast med en gravsten.
Eventuell plantering sköts av gravrättsinnehavaren (eller köps av kyrkogårdsförvaltningen)
Plats för kistgrav finns vid alla kyrkor, utom Kyrkans gård-Lockörn.

URNGRAVPLATS: en urna med aska grävs ner i marken och markeras oftast med en gravsten.
Eventuell plantering sköts av gravrättsinnehavaren (eller köps av kyrkogårdsförvaltningen)
Plats för urngrav finns vid alla kyrkor, utom Kyrkans gård-Lockörn.

ASKGRAVPLATS: en urna med aska grävs ner i marken och markeras oftast med en mindre, liggande gravsten. Här kan man inte fullt ut bestämma gravens utseende och utsmyckning. Den liggande stenen får vara max 25x30 cm. Möjlighet finns att sätta lösa blommor i kyrkogårdens plastvas samt att under vinterhalvåret ha en gravlykta på platsen. Avgiften för askgravplatsen (för 25 år) är 6 070 kronor (2024).
Övriga delar av gravplatsen, med plantering och inramning, sköts om av kyrkogårdsförvaltningen.
Askgravplatser finns på kyrkogårdarna i Gösslunda, Rackeby, Sunnersberg och Otterstad.

GRAVOMRÅDE utan gravrätt

MINNESLUND: aska grävs ner eller sprids i marken på ett särskilt område. Platsen markeras inte. Anhöriga närvarar inte när urnan/askan gravsätts.
Minneslunden sköts av kyrkogårdsförvaltningen.
Minneslund finns på kyrkogården i Otterstad.

Askgravplats på kyrkogården i Otterstad. Foto: Kerstin Larsson
Askgravplats på kyrkogården i Gösslunda. Foto: Kerstin Larsson
Minneslunden på Otterstads kyrkogård. Foto: Matilda Magnusson

Här kan du läsa en artikel från vårt Kyrkoblad (2019) om hur våra traditioner kring gravsättning har förändrats.

Här hittar du artikeln