Foto: Sven-Erik Falk

Gravrättsinnehavare

Ansvarar bl a för att graven hålls i vårdat skick

Gravrättsinnehavaren är den person som är antecknad som innehavare 
av en bestämd gravplats. Det är gravrättsinnehavaren som avgör vilka andra personer som får begravas i graven samt hur gravplatsen ska smyckas utifrån gravvårdsbestämmelserna.
Gravrättsinnehavaren har även ansvaret för att graven hålls i vårdat skick. Antingen sköter denne gravplatsen själv eller så köps gravskötseln av kyrkogårdsförvaltningen.

Vid dödsfall
Om en gravrättsinnehavare avlider ska de efterlevande meddela kyrkogårdsförvaltningen om vem som blir ny gravrättsinnehavare.