Foto: Kerstin Larsson

Gamla kyrkplatser

Katrine kapell, Senäte kyrkplats och Otterstads ödekyrkogård.