Förskolan Pärlan söker en barnskötare

Tillsvidareanställning på 50%

Förskolan Pärlan kommer förstärka arbetslaget med en barnskötare. Därför söker Sunnersbergs församling nu en utbildad barnskötare eller någon med liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi vill gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom förskoleverksamheten.
I tjänsten ingår att använda skogen och utemiljön i ditt pedagogiska arbete. Det kan vara erfarenheter av exempelvis utepedagogik, scout- eller mulleverksamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med möjlighet till mer tid som vikarie.

Förskolan är belägen på Kyrkans gård-Lockörn (Gamla Läckörvägen 43), nära Vänerns strand och skogen. Förskolan har i dagsläget 25 barn inskrivna uppdelade på två grupper. Idag finns sex anställda pedagoger, alla på deltid; 4 förskollärare och två övrig personal. En av förskollärarna är även rektor för förskolan. Maten lagas varje dag av vår kokerska.
Vi har ett nära samarbete med övrig personal i församlingen vilket gör att vårt lilla personallag finns med i ett större sammanhang.

Förskolan Pärlan är en förskola med kristen profil och vi vill att barnen ska känna en stor omsorg och trygghet hos oss. I det pedagogiska arbete vill vi ge barnen många möjligheter till upplevelser, upptäckande och förundran i form av bl a äventyr i olika former. Vi är ute mycket på gården, i skogen och vid sjön.
Förskolan Pärlan är en del av kyrkans barn- och ungdomsarbete. Därför vill vi att du är medlem i Svenska kyrkan och ser det som angeläget att det är just kyrkans förskola som du kommer att arbeta i. Vi lägger stor vikt vid erfarenhet, personlig lämplighet och ett bra bemötande mot både stora och små.

Läs mer om Pärlan på förskolans egna sidor på hemsidan