Foto: Kerstin Larsson

Församlingens kyrkor

I Sunnersbergs församling finns åtta kyrkor.

Kristendomen slog tidigt rot i Kållandstrakten. Kyrkorna här är gamla, många från 1100-talet. Kyrkorna är en del av vår levande kulturhistoria, men framför allt fungerande församlingskyrkor där gudstjänst firas och där människor döps, konfirmeras, vigs och begravs.