Foto: Kerstin Larsson

Föräldra-barn grupper

En öppen mötesplats för föräldralediga vuxna och deras barn.

Välkommen igen vecka 37!

I Sunnersbergs församling finns tre grupper för föräldralediga vuxna som är hemma med ett eller flera barn. Mötesplatsen innehåller samling med bibelberättelse, sångstund, fika, lek och skapande verksamhet. 
Gruppen ”Smått & Gott” möts på måndagar i Kyrkskolan intill Sunnersbergs kyrka.
Öppet hus” träffas i församlingshemmet i Otterstad på torsdagar. Där möts både äldre och yngre och fikar tillsammans. 
Den tredje gruppen kallas ”Liten & Stor”. Den träffas på onsdagar på Kyrkans gård-Lockörn i Tofta-området.
Välkommen till den som passar dig bäst!

Läs mer om respektive grupp nedan. 

Smått & Gott i Kyrkskolan

Välkommen på måndagar!

Öppet hus i Otterstad

En mötesplats för alla åldrar på torsdagar

Liten och stor på Kyrkans gård

Välkommen på onsdagar!