Foto: Kerstin Larsson

Föräldra-barn grupper

En öppen mötesplats för föräldralediga vuxna och deras barn.

Vårterminen har inte startat än p g a corona.
Just nu hoppas vi att starten kan bli vecka 18, men hur FHM:s restriktioner ser ut då vet vi inte. 
Vi meddelar här på hemsidan och våra sociala medier när det sker.
Kolla på respektive grupps facebooksida!
Du kan också kontakta ledarna för grupperna. 
Kontaktuppgifter finns längst ner.

I Sunnersbergs församling finns tre grupper för föräldralediga vuxna som är hemma med ett eller flera barn. Mötesplatsen innehåller samling med bibelberättelse, sångstund, fika, lek och skapande verksamhet. 
Gruppen ”Smått & Gott” möts på måndagar i Kyrkskolan intill Sunnersbergs kyrka.
Öppet hus” träffas i församlingshemmet i Otterstad på torsdagar. Där möts både äldre och yngre och fikar tillsammans. 
Den tredje gruppen kallas ”Liten & Stor” och håller till på Kyrkans gård-Lockörn i Tofta-området.
Välkommen till den som passar dig bäst!

Läs mer om respektive grupp nedan. 

Eva Kaiberger

Sunnersbergs församling

Barn - och ungdomsledare

Sophia Sahrin Granevik

Sophia Sahrin Granevik

Sunnersbergs församling

Komminister

Anita Olausson

Sunnersbergs församling

Diakoniassistent